เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558”      

11002607_1627211640832609_940810225931457529_n

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558” ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขกับทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคศาสนา ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หารือแผนกิจกรรมในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และนำไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่อไป

11040330_1627210197499420_1942849188_n

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 1 – 17 เมษายน 2558 ตามศาสนสถาน และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่11039358_1627210244166082_1621113313_n

11051073_1627210250832748_1286618206_n