เวทีระดมเป้าหมายยุทธศาสตร์ 3 ปี

เวทีระดมเป้าหมายยุทธศาสตร์ 3 ปี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 9-10 มกราคม 2558 ณ จามจุรีรีสอร์ท จ.ลำพูน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!