เวทีประชุมและนำเสนอการดำเนินงานประชาคม

เวทีการประชุมและนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของประชาคม งดเหล้า 8 จังหวัดเหนือบน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่