เดือนแห่งความรัก “รักได้ รักเป็น รักปลอดภัย”ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

11004016_1533652023590874_818689878_n

นางอัญชัญ เกียรติศักดา หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน อ.เมืองแม่จัน จ.เชียงราย และนายสมพร ทองดี ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเชียงรายจัดกิจกรรม “เดือนแห่งความรัก รักได้ รักเป็น รักปลอดภัย ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และการสร้าให้เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างทัศคติ ค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมรักเป็น รักปลอดภัย ลดช่องว่างระหว่างวัย และมีพื้นที่ได้ถูกต้อง

10984900_1533697566919653_834114590_n

ทั้งนี้เครือข่ายที่กำลังเชื่อมและเห็นความสำคัญคือ เยาวชน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย กำลังจัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ใน อ.เวียงเชียง และมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ เช่นเรื่องเพศ เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ทัศนะคติเพื่อเท่าทันพิษภัย จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้เข้าด้วยกัน เพื่อลดปัจจัยพื้นที่เสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เกิดการ มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ต่อชุมชนและสังคมชุมชนต่อไป

10979421_1533651953590881_848351122_n10983026_1533651970257546_613101936_o11004380_1533697546919655_500854372_n

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!