พะเยาจัดเวทีกระบวนการจัดความรู้สู่ชุมชน วิทยากร ครู ข. แก้ปัญหาแอลกอฮอล์

phayao-meeting

วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา15.00 น. นายนพฤทธิ์ ศิรีโกศล นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานเวทีการประชุมพัฒนา นโยบาย แอลกอฮอล์การสนับสนุนกระบวนการจัดความรู้สู่ชุมชน วิทยากร ครู ข.โครงการป้องกันปราบปรามและสิ่งเสพติด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2558 ณ มูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนและอดีต สส.อรุณี ชำนาญการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

 

ปัจจุบัน จังหวัดพะเยามีโรงกลั่นสุราเพิ่มขึ้นและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้จังหวัดพะเยาติดอันดับ 1 ของประเทศในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงปัญหาอื่นๆที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยาร่วมกับทางเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารชุมชนระดับสูง พร้อมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมกัน หารือการทำงานผ่านกลไกการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดสะท้อนผลกระทบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจการผลิตการตรวจสอบผู้ประกอบการโรงกลั่นสุราทั้งที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมทั้งการร่วมเครือข่ายสร้างกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รูปธรรมและการมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งภาคส่วนต่างๆและสร้างคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อให้ “พะเยา เราจะไม่เป็นที่หนึ่งในประเทศไทย เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์”

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!