ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ประเภทงานประจำ

ประกาศ

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ประเภทงานประจำ เนื่องด้วยสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และผ่านการสัมภาษณ์ เข้ามาปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ประเภทงานประจำ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!