จังหวัดแพร่จัดประชุมการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์

20150113_092431

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 58 ที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดแพร่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเสนอแนวคิดในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ สถานีตำรวจภูธรทั้ง 8 อำเภอ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตประถมศึกษาแพร่เขต ๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชน ท่านผู้ว่าราชการได้กล่าวเปิดประชุมและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ว่าการรณรงค์เรื่องเหล้านั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ ท่านเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สนับสนุนให้คนดื่มสุราเพราะสุราทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้งอาชญากรรม อุบัติเหตุ ความรุนแรง แปลกที่ทั่วโลกก็มีจำนวนนักดื่มที่เยอะแต่ต่างประเทศกลับพบว่าไม่มีปัญหามาก เท่ากับเมืองไทยเรา เพราะฉะนั้นหน่วยงานในจังหวัดแพร่จะต้องช่วยกันระดม ช่วยกันคิดงานให้เกิดความสมดุล จังหวัดแพร่ถือเป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้านระดับต้น ๆ ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการจำหน่ายสุรา อยากรณรงค์ให้ดื่มถูกที่ ถูกเวลา ในด้านการรณรงค์ก็อยากให้มีต่อไป ยกตัวอย่างปีใหม่ที่ผ่าน ท่านแจ้งให้กับผู้เข้าพบเยี่ยมคาราวะว่าไม่รับกระเช้าของขวัญที่เป็นกระเช้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากที่ท่านผู้ว่ากล่าวเสร็จมีการแสดงละครนำเสนอสถานการณ์เรื่องเหล้าใน จังหวัดแพร่แก้ผู้เข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ ปี 255720150113_092957

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุมและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ว่าการรณรงค์เรื่องเหล้านั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ ท่านเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สนับสนุนให้คนดื่มสุราเพราะสุราทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้งอาชญากรรม อุบัติเหตุ ความรุนแรง แปลกที่ทั่วโลกก็มีจำนวนนักดื่มที่เยอะแต่ต่างประเทศกลับพบว่าไม่มีปัญหามากเท่ากับเมืองไทยเรา เพราะฉะนั้นหน่วยงานในจังหวัดแพร่จะต้องช่วยกันระดม ช่วยกันคิดงานให้เกิดความสมดุล จังหวัดแพร่ถือเป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้านระดับต้น ๆ ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการจำหน่ายสุรา อยากรณรงค์ให้ดื่มถูกที่ ถูกเวลา ในด้านการรณรงค์ก็อยากให้มีต่อไป ยกตัวอย่างปีใหม่ที่ผ่าน ท่านแจ้งให้กับผู้เข้าพบเยี่ยมคาราวะว่าไม่รับกระเช้าของขวัญที่เป็นกระเช้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์20150113_094542นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ประชาคมจังหวัดแพร่มีดาวของจังหวัด (เป้าหมาย) สนับสนุนงานบุญประเพณีปลอดน้ำเมา สร้างเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนลดนักดื่มหน้าใหม่ เสริมเพื่อนเครือข่ายเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย

สิ่งที่ทำผ่านมา

 • กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักรณรงค์
 • กิจกรรม “เล่าเรื่องเหล้าออนทัวร์ในรั้วโรงเรียน”
 • กิจกรรมละครตะลอนออนทัวร์
 • สนับสนุนพื้นที่รูปธรรมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เช่น งานศพปลอดเหล้า งานบวช กฐินปลอดเหล้า
 • การประชุมชี้แจงนโยบายบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่
 • ลงพื้นที่ปฏิบัติตรวจเฝ้าระวังและตรวจเตือนการละเมิดพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์20150113_120928

ข้อค้นพบจากการทำงานที่ผ่านมา

 • การทำงานเชิงนโยบายจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อร่วมลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
 • การควบคุมการเข้าถึงของเยาวชน
 • การดูแลผู้มีปัญหาสุราและผู้ติดสุรา
 • การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการลดละเลิก20150113_120922
 • โดยนายปกรณ์ วชิรัคกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่พร้อมทั้งการรายงานสถานการณ์ผู้ติดสุราเข้ารับการบำบัด จังหวัดแพร่โดยนายปราโมทย์มังกรณ์ จากโรงพยาบาลแพร่และการรายงานการผลดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในส่วนการขับเคลื่อนของภาคประชาชน โดย

แผนยุทธศาสตร์ “โครงการสานพลังร่วมใจแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่”ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

 • สร้างเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์
 • สนับสนุนชุมชนต้นแบบที่จัดบุญประเพณีปลอดเหล้า
 • ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
 • สานพลังชุมชนในการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่20150113_092459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า