ทน.เชียงใหม่และภาคีการประชุมสรุปผลการจัดงานยี่เป็งและเตรียมปี๋ใหม่เมือง 58

stopdrink

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557 และเตรียมการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะการรณรงค์ปลอดแอลกอฮอล์และ มาตรการการปล่อยโคมลอยทุกเทศกาล และขอความร่วมมือให้หน่วยงานช่วยกันยืนหยัดในหลักการแห่งการทำความดีให้กับสังคมเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!