สคล.เหนือบน จัดเวที เวทีระดมเป้าหมาย 3 ปี ก้าวเดินอย่างมียุทธศาสตร์ สัญจรลำพูน

lamphunmeet

นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดเวทีระดมเป้าหมาย 3 ปี ก้าวเดินอย่างมียุทธศาสตร์ ภายใต้แผน สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า การจัดเวทีในครั้งนี้โดยเน้นการเกิดโครงการระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ที่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งองคาพยศ สัญจรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2558 ณ เดอะแกรด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ได้รับอาราถนานิมนต์จาก พระครูประภาศพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เลขาธิการเครือข่ายประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ได้เป็นองค์นำภาวนาแก่ผู้วายชนม์ อุทิศส่วนกุศล ให้ผู้ที่ประสบเหตุจากน้ำเมา โดยตัวแทนประชาคมจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมเวทีอย่างเนืองแน่น

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!