เมืองปายรวมพลังสร้างสุขภาพ “ปายมินิมาราธอน”

pai

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  ณ ที่ทำการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและความร่วมมือของสังคมจึงได้จัดงาน รวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น-แอโรบิค pai mini marathon ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 โดยนายเฉลิมชัย จารุมณีนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอปาย, พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารที่ 7, นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอปาย, นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอปายและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันเปิดงาน เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิค ครั้งที่ 11 โดยกิจกรรมภายในงานซึ่งมีการจัดนิทรรศการเพื่อสุขภาพและการรณรงค์เรื่องโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กตำกว่าอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เพี่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจกรรมน้ำเมาทั้งหลายทราบในทั่วถึงกันและเพื่อเน้นการทำงานยุทธศาสตร์ของประชาคมงดเหล้าอำเภอปาย เพื่อลดการเกิดนักดื่มหน้าใหม่และการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเมืองหนาวที่จะมีขึ้นต่อไป

ข่าว : พรศักดิ์ ตุ้ยแก้ว

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!