ลำปางประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเข้ม ร้านค้ายุคใหม่ไม่จำหน่าย เหล้า-เบียร์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

lampangstopdrink
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ภาคีเครือข่ายเยาวชน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมโครงการร้านค้ายุคใหม่ใส่ใจสังคมไม่จำหน่าย เหล้า-เบียร์ให้เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยพระสาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ว่าที่ ร้อยตรี ณดิษ วรรณโกฏิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตัวแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ตัวแทน สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ตำบล ในเขตอำเภอแม่เมาะ ตัวแทนนายกเทศมนตรี และตัวแทนนักศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานประสานพลังเครือข่ายประชาคมงดเหล้า

ข่าว/ภาพ : วชิรวิทย์ – ฉัตราภรณ์ สคล.นบ

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!