ภาคีงดเหล้าเหนือบนสัญจรที่พะเยา จัดเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์

phayaostopdrink

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการเปิดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน และปาฐกถา ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาคมที่ทำงานที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!