ชุมชนสันป่าเปา “ล้อมรักในครอบครัว ล้อมรั้วไม่มีเหล้า” 50 คำสัญญาครอบครัวอาสา ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

sanpapao-sansai

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557  เครือข่ายชุมชนในตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย ภาคีสุขภาพหลายภาคส่วน จัดมหกรรม “สืบฮีต สานฮอย ผ่อ-กอยสุขภาพ” ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมประกวดฟ้อนเล็บ กิจกรรมประกวดลาบเมือง การจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของตำบล และกิจกรรมของกลุ่มครอบครัวอาสา ลด ละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

sanpapao-sansai-002

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!