สภาเด็กเยาวชน ต.ร่องฟอง จ.แพร่ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากยาเสพติด

10717812_1470021599953917_269337490_n

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับสภาเด็กเยาวชน ตำบลร่องฟองจำนวน 30 คน  ทั้งนี้นายประชิต  กาทองทุ่ง นากยก อบต.มาเป็นประธานและให้ข้อคิดว่าเด็กเยาวชนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน  และเศรษฐกิจจึงอยากให้เยาวชนทุกคนที่มีโอกาสมาวันนี้มีภูมิคุ้มกันที่ดี  เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่  แล้วกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองในการอบรมครั้งนี้ได้จัดกระบวนการให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในชุมชนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเฝ้าระวังกันต่อไป10719096_1470021543287256_382145589_n

ทางด้านผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังแพร่ เพิ่มเติมด้วยว่าปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนบางกลุ่มในจังหวัดแพร่ ยังมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่และเหล้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงและปัญหาต่างๆที่ตามมาอื่นๆอีกมากมายเช่นปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท หรือแม้กระทั่ง เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร10717482_1470021583287252_904083603_n

ดังนั้น  ทางงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางกลุ่มเรือนเพาะชำ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนจะได้มีทักษะชีวิตรู้จักวิธีป้องกันตัวเองและวิธีแก้ไขปัญหา มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิต มีทักษะในการปฏิเสธและให้คำแนะนำกับเพื่อนนักเรียนที่มีปัญหาต่อไปได้

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!