พะเยา-ตำบลบ้านมางจัดต้านโควิด-19 ลด ละ เลิกสุรา สร้างคุณค่าต่อสังคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 นายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ในนามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอสม.ตำบลบ้านมาง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมาง และประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “ชาวตำบลบ้านมางรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 พิชิตปัญหา ลด ละ เลิกสุรา สร้างคุณค่าต่อสังคม” กิจกรรมมีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เลิกเหล้าเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปหรือคนหัวใจเพชร จำนวน 19 คน ผู้ที่งดเหล้าครบพรรษาหรือคนหัวใจหิน จำนวน 18  คน การมอบเกียรติบัตรให้หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การมอบ Care Set โดยประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาให้แก่คณะกรรมการ พชต.บ้านมาง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน

ขอขอบคุณคุณพงศ์ศิลป์ วิลาชัย หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง และคุณมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ประสานงานในพื้นที่แบบไร้รอยต่อและต่อเนื่องมาโดยตลอด


ภาพและข่าวโดย ลออ มหาวรรณศรี ชมรมคนหัวใจใจเพชร แหล่งเรียนรู้พะเยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!