ผู้ประสานงานฯเหนือบนหารือทิศทางขับเคลื่อนงาน 3 ปีข้างหน้า

lannastopdrink-001

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดเวทีประชุมผู้ประสานงานจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนและพะเยา เพื่อหารือทิศทางการขับเคลื่อนงานงดเหล้าปี 2557-2560 นอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการภาวนาจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเยาวชนที่ล่วงลับด้วยพิษของแอลกอฮอล์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีพระครู ดร.สมุห์วิเชียร คุณธมฺโม ผู้ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธงชัย ยงยืน หัวหน้าผู้ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมตั้งจิตอธิฐานแด่เยาวชนที่ล่วงลับก่อนที่จะหารือในประเด็นอื่น ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

lannastopdrink-002

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!