เชียงราย-สภาวัฒนธรรม อ.พาน รุกขยายพื้นที่ปลอดเหล้าหวั่นดัชนีจังหวัดติดอันดับ 1 ไทย

สภาวัฒนธรรมอำเภอพาน รุกขยายพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่เต็มพื้นที่ หวั่นดัชนีนักดื่มเบียร์ จังหวัดเชียงราย อันดับ 1 ของไทย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. สภาวัฒนธรรมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมทุกตำบลในเขตอำเภอพาน และเครือข่ายทางวัฒนธรรมของอำเภอพานเข้าร่วม

โดยนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน ได้มีการมอบนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ ให้แก่สภาวัฒนธรรมทุกตำบล ให้มีการขับเคลื่อนร่วมกับทางวัดและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จัดให้มีการเปิดชมรมคนพานหัวใจเพชรในทุกตำบล และเก็บรวบรวมข้อมูลเหล้า-บุหรี่ในพื้นที่ และยังกำชับให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการเพิ่มพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่

ในส่วนของ พ.ท.พิศิษฐ์ ภู่แจ้ง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงคำ ได้มีการแจ้งถึงแผนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลม่วงคำ โดยจัดให้มีการขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบล ด้วยการรับสมัครและคัดกรองสมาชิกชมรมคนพานหัวใจเพชรของตำบลม่วงคำ

นอกจากนั้นนายนิรันดร์ ยังแสดงความกังวลต่อผลการสำรวจดัชนี “เบียร์โลก ประจำปี 2021 หรือ World Beer Index 2021” โดย เว็บไซต์ www.Expensivity.com ที่ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยคว้าแชมป์ยอดนักดื่มเบียร์ของเอเชียร์ จากสถิติค่าใช้จ่ายในการดื่มเบียร์โดยเฉลี่ยของประชากร และนอกจากนั้นยังได้มีการจัดอันให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีตัวเลขนักดื่มมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 45.3 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด


ภาพ/ข่าว : ภราดร วงษ์ไผ่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!