แพร่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ห่วงใยห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดย ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทนันชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พี่สอนน้อง ห่วงใย ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูดหรือพฤติกรรม ในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านกิจกรรมเกม who are you รู้ไหมข้อไหนผิด พรบ. และให้ความรู้เรื่องการบูลลี่ที่ปัจจุบันในวัยรุ่นมักจะมีการบูลลี่อยู่เสมอ และยกตัวอย่างผลกระทบจากผู้ถูกบูลลี่เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!