เริ่มต้นปีใหม่ที่ดี-พระสาธิต ธีรปญฺโญ

“เริ่มหน้าที่เดิม กับวันใหม่ เดือนใหม่
ปีใหม่ดี คือ ปีที่ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์”

สวัสดีปีใหม่ใจผ่องแผ้ว
จงคลาดแคล้วจากกิเลสเหตุเศร้าหมอง
คิดสิ่งใดให้สมอารมณ์ปอง
ตามทำนองคลองธรรมประจำใจ
ขอให้ใจสว่าง สะอาด สงบ
ประสบสุขในชีวิตจิตแจ่มใส
ขอให้ชีวิตโชติช่วงดุจดวงไฟ
ส่องทางไปให้ถึงซึ่งนิพพาน

พระสาธิต ธีรปญฺโญ
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านสบเติ๋น
ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!