มงคลปีใหม่ พ.ศ.2565-พระครูประดิษฐ์ ธีรพล

บุญใหม่ วิถีใหม่ กำไรชีวิต เพิ่มพลังบุญ หนุนพลังธรรม ต้อนรับปีใหม่ ด้วยอำนาจบุญฤทธิ์ และบารมีของคุณพระรัตนตรัย และอาศัยเทวานุภาพ เทวฤทธิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงได้คุ้มครอง ป้องกัน ให้ท่านพร้อมครอบครัว ได้แคล้วคลาด ปลอดภัย ทำกิจหนึ่งประการใด ประสบโชคชัย เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกประการ : สทา โสตฺถี ภวนฺตุเตฯ

พระครูประดิษฐ์ ธีรพล
เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์ (บ้านหม้อ)
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!