เชียงใหม่-อ.ไชยปราการ เชิดชูยกย่องคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับวัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชิดชูยกย่องคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ เป็นตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร คนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา สำหรับปี2564 นี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 162 คน โดยกิจกรรมในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมอยู่ครบพรรษาจำนวน 142 คน ไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมการงดเหล้าเข้าพรรษาร่วมกันขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงค่านิยม และพฤติกรรมของคนในสังคมด้านการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลงานบุญ และเชิดชูยกย่องบุคคลที่ประกาศเจตนารมย์ในการเป็นคนหัวใจหินที่งดเหล้าครบพรรษา และได้มีการเลือกประธานชุมชนคนหัวใจเพชรคนใหม่ ซึ่งผลการคัดเลือกคือ นายหมื่น ไชยวงค์ เป็นประธานชุมชนคนหัวใจเพชร และดำเนินกิจกรรมสานต่อในชุมชนบ้านสันทราย อ.ไชยปราการ ต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!