เชียงใหม่-รพ.สต.ศิริมังคลาจารย์ ดอยหล่อจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศิริมังคลาจารย์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ได้จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในพื้นที่ในปี 2564 ภายใต้การดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงหมู่บ้านรักษาศีล 5 สำหรับกิจกรรมที่พื้นที่ได้นำร่อง ประกอบด้วยงานศพงานเศร้า และในเวทีได้สรุปประเด็นไว้ดังนี้

  1. ทบทวนบทบาทคณะกรรมการในงานศพปลอดเหล้า
  2. การประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารในทิศทางเดียวกัน
  3. บูรณาการการตรวจประเมินสุขภาพการปฏิบัติตัว 3 อ. 2 ส. ในงานศพปลอดเหล้า(ในวันดา)
  4. การดำเนินกิจกรรมโควิดในงานศพคัดกรอง วัดไข้ ลงทะเบียน แยกโซน
  5. กิจกรรมค้นหาบุคคลต้นแบบเลิกสุรา(คนหัวใจหิน,คนหัวใจเพชร)
  6. โรคโควิด-19 ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อและสาธารณะสุขอำเภอดอยหล่อ
  7. คณะกรรมการร่วมกันสร้างสุขภาพโดยการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านต้านโควิด-19 ในทุกวันพุธ
  8. คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันเคาะประตูทุกบ้านที่ยังกลัววัคซีนใน 2 สัปดาห์
error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!