เชียงราย-อ.เวียงชัย จัดกิจกรรม “สุรากับวัยรุ่น” การดูแล-ป้องกันพฤติกรรมการดื่ม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เครือข่าย YSDN และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สุรากับวัยรุ่น” การดูแล-ป้องกันพฤติกรรมการดื่ม วัยรุ่น วัยรัก วัยเรียน กับการดื่มสุราในครอบครัวต่อด้วยความรุนแรง-ปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้มีการจัดกิจกรรม ‘สุรากับวัยรุ่น’ ถอดบทเรียนแนวทางการดูแล-ป้องกันพฤติกรรมการดื่มของเยาวชน ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหา การช่วยกันดูแลและทำการเฝ้าพฤติกรรมการดื่มตั้งแต่ระยะแรก ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ


ขอบคุณ YSDN เวียงชัย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย รพ.สมเด็จเวียงชัย ชมรมคนรักษ์สุขภาพ อ.เวียงชัย และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!