อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วางแผนเคลื่อนงาน”งดเหล้าเข้าพรรษา”ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงสุรา และยาสูบ สำหรับปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 285 คน และการค้นหาคนหัวใจเพชร (บุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตจำนวน 38 คน) และได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิดงดเหล้าเข้าพรรษา ลดเชื้อเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก ปี 2564 โดยทาง สสจ.เชียงรายมีหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม”งดเหล้าเข้าพรรษา”ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก ในเดือน พ.ค.-มิย.64 นี้ และ สสอ.แจ้งประสานพื้นที่ รพ.สต.เก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ QR-CODE หลังจากนั้น ทาง สสจ.จัดเก็บข้อมูลสรุปผลและจัดทำรูปเล่มเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ในพื้นที่เจริญพุทธมนต์ในวันเข้าพรรษาของแต่ละอำเภอ อีกทั้ง สสจ.เชียงราย ร่วมกับศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงรายจะทำการสุ่มของที่ระลึกจำนวน 100 รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ และเสริมภูมิคุ้มกันต่อไป