เวทีเชิดชูความดี ร้านค้ากลับใจ ไม่ข่ายเหล้า-เบียร์ให้เด็กเยาวชน 20 ปี

10707464_1555831601303947_239236650_o

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค(สคอ.) จัดแถลงข่าววันเยาวชน “ห้ามขายสุราให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี” เนื่องในโอกาสการรณรงค์วันเยาวชนแห่งชาติ “ห้ามขายสุราให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี” โดยมี นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

10695200_1555807624639678_1904986448_n

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า เยาวชนไทยอยู่ในภาวะเสี่ยง ต้องเร่งแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของ “นักดื่มหน้าใหม่” เพราะเยาวชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังน้อยมีโอกาสพลาดจนก่อปัญหาต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากการดื่ม เช่น ท้องก่อนวัย ก่ออาชญากรรม ถูกให้ออกจากผลการเรียน เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ จนเสียโอกาส เสียชีวิต และประเทศไทยสูญเสียโอกาส เสียบุคลากรที่มีคุณภาพเต็มกำลังความสามารถ

10681534_1555831837970590_1894849250_n