เชียงราย-วัดบ้านจ้อง จัดพิธีบวชปลอดเหล้า-เบียร์ เลี่ยงโควิด-19 สร้างสุข ได้บุญ ไม่ก่อเวร

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 วัดบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดพิธีพรรพชา อุปสมบทนายนาคพงษกร สุภานัส ฉายา ภทฺทธมฺโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันเจริญ ผ่านพ้นและสำเร็จไปด้วยดี ภายใต้แนวคิดบวชปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ เลี่ยงโควิด-19 = สร้างสุข ได้บุญ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ ทางภาพได้มีการคัดกรองผู้ร่วมงาน และจำกัดผู้เข้าร่วมงานเฉพาะญาตๆ เท่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นเน้นแนวคิด ‘บวชสร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร’ ชวนสังคมเปลี่ยนค่านิยมจัดงานบวช เน้นความเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำสู่การทะเลาะวิวาทน ‘บวชหมู่สร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร’ ขึ้น ณ วัดญาณเสน ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี หวังเป็นต้นแบบงานบวชปลอดเหล้า รณรงค์สร้างค่านิยมและพฤติกรรมใหม่ในสังคม เน้นงานบวชที่เรียบง่ายตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!