เชียงราย-เยาวชนอาสา Y-SDN และชมรมคนหัวใจเพชร รณรงค์เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย อ.แม่จัน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ถนนคนเดินแม่จัน รณรงค์เที่ยวสงกรานต์ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ปลอดภัยโรคโควิด-19” โดยนายศักดิ์ดา ธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จันได้มอบนโยบายและให้ความสำคัญของกลุ่มเยาวชนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ จะนำไปสู่การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน และเยาวชน โดยการทำงานร่วมกับเยาวชนอาสา Y-SDN (เยาวชนนักประสานเพื่อการเปลี่ยนแปลงอำเภอแม่จัน) ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่จัน ขอบคุณ สสอ.แม่จัน รพ.แม่จัน ศสม.แม่จัน และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!