เชียงราย-คนหัวใจเพชร สิริเวียงชัย และ YSDN Youth มอบป้ายรณรงค์ช่วงสงกรานต์หยุดดื่มหยุดเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 12 เมษายน 2564  ตัวแทนคนหัวใจเพชรสิริเวียงชัยมอบป้ายรณรงค์โควิดช่วงสงกรานต์ให้กับวัดในเขตสิริเวียงชัยรับมอบโดยมีพระครูรัตนชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย ตัวแทนชมรมคนหัวใจเพชร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และ ตัวแทนเยาวชน YSDN Youth Wiangchai ในช่วงวันหยุดยาว “สงกรานต์ 2564” ขอเป็นหนึ่งเสียงในการรณรงค์ สงกรานต์วีถีใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบถอดกันมายาวนาน คงเหลือไว้เพียงทำบุญ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อรักษาระยะห่างกันทางสังคม และความปลอดภัยส่วนร่วม เราทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกัน จึงขอความร่วมมือ หยุดดื่ม หยุดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ขอบคุณ รพ.สมเด็จฯ พระญาณสังวรฯ ชมรมคนหัวใจเพชร อ.เชียงชัย ตัวแทนเยาวชน YSDN อ.เวียงชัย และคณะสงฆ์ในครั้งนี้

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!