บ้านตุ่นโมเดล ตำบลต้นแบบงานศพปลอดเหล้า

2014.09.10-01

นายรัฐวุฒิ ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์ กำนันผู้ใหญ่ พระสงฆ์ ประชุมทำ MOU เพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่โดยจะเริ่มจากงานศพต้องปลอดเหล้า เบียร์อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นงานโศกเศร้า งานเศร้ามิใช้มาตั้งวงสนุนสนาน เพราะที่ผ่านมาเจ้าภาพต้องสิ้นเปลืองกับการเลี้ยงเหล้า เลี้ยงเบียร์เป็นส่วนใหญ่ จะอ้างอย่างอื่นมิได้ถึงเวลาแล้วที่เราผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ชาวบ้านไว้ใจเรา  และเป็นการสนองนโยบายท่านผู้ว่า ฯ อดีต สส. นายอำเภอที่ชัดเจนที่อยากเห็นความสุขของคนพะเยจาคืนมา  โดยแผนต่อไปอาจมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อเป็นทางเลือก

2014.09.10.02