สบเมยกวาดล้างสุราและบุหรี่เถื่อน

2014.09.12-001

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2557 นายบุญเกื้อ คุณาธารกูล นายอำเภอสบเมย (นายอำเภอนักรณรงค์)  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้สนธิกำลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจและสรรพสามิตเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในอำเภอ กวาดล้างสุราและบุหรี่เถื่อน ที่บ้านแม่คะตวน ม.2 ต.สบเมย อ.สบเมย ได้ผู้ต้องหา 6 ราย รวม 7 คดี ของกลาง สุราแช่ 4,630 ลิตร สุรากลั่น 350 ลิตร เชื้อสุรา 63 กิโลกรัม บุหรีต่างประเทศ 41 ซอง ภาชนะอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายกับประเทศชาติทั้งมัวเมาเยาวชนไทย ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของ คสช.อย่างเคร่งครัด

2014.09.12