โรงเรียนเวียงมอกวิทยาและบ้านปางอ้า จัดกิจกรรมรณรงค์สลากปลอดเหล้าแห่งแรกในลำปาง

wiangmok-002

โรงเรียนเวียงมอกวิทยาและโรงเรียนบ้านปางอ้า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์งานสลากปลอดเหล้าเป็นแห่งแรกในจังหวัดลำปาง

 

นางสาวประนอม ดอนแก้ว ครูชำนาญพิเศษโรงเรียนเวียงมอกวิทยา กล่าวว่า ตอนนี้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์ เป็นโรงเรียนสีขาว ที่ผ่านมานักเรียนสามารถทำกิจกรรมสำเร็จไปแล้วคือ กิจกรรมชวนพ่อเลิกเหล้า ชวนยายเลิกบุหรี่ ทั้งหมดเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและมีแกนนำในหมู่บ้านให้ความสำคัญ โดยมีแบบอย่างจึงจะสามารถทำได้

wiangmok

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!