ขอแสดงความยินดีกับนายอำเภอนักรณรงค์ ภาคเหนือตอนบน ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายอำเภอนักรณรงค์
ภาคเหนือตอนบน ปี 2563

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินายอำเภอนักรณรงค์ งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น บางเขน กรุงเทพมหานคร

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!