สาธารณสุขเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และสสส. จัดงานเมืองปลอดควันบุหรี่

สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และสสส. จัดงานเมืองปลอดควันบุหรี่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

nosmoking

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557  เวลา 18.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสานพลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมใจสู่ “เมืองปลอดควันบุหรี่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการโรงแรม สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมสานพลังสร้างเครือข่ายเมืองปลอดควันบุหรี่อย่าเนืองแน่น ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการในเรื่องพิษภัยของบุหรี่โดยโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!