ชมคนคนหัวใจเพชร บ้านสันทราย อ.ไชยปราการ ลงพื้นที่เยี่ยม “ครอบครัวสุขใจ”

(28.09.2563) พระครูวรสุตตเขต ที่ปรึกษาชมรมคนหัวใจเพชร บ้านสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้พาสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชร ลงเยี่ยมชุมชน นอกจากคนในครอบครัวแล้ว ชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้กิจกรรมงดเหล้าช่วงเข้าพรรษานั้นประสบความสำเร็จ เพราะมีทั้งการรณรงค์ควบคู่กับการสร้างกลยุทธ์และแรงจูงใจให้บรรดานักดื่มทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเยาว์เห็นถึงสิ่งดีๆ ที่จะได้จากการเลิกเหล้า ปัจจุบันมีชุมชนปลอดเหล้าเกิดขึ้น บางทีอยู่แต่ในวัดไม่ได้ออกมาสัมผัสชีวิตชาวบ้าน เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตชาวบ้านเป็นอย่างไร พอออกมาเก็บข้อมูล ได้พูดคุย ก็เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ จึงทำให้เกิดรอยยิ้ม และมิตรไมตรี ขอบคุณโครงการดี ๆ “ครอบครัวสุขใจ” และขอบคุณคณะทำงานในฐานะบทบาทครูผู้เอื้อทุกท่านที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!