แม่ฮ่องสอน-ขุนยวมจัดกิจกรรมชวน ช่วย เชียร์คนหัวใจหินที่บ้านหลวง ต.แม่เงา

25 กันยายน 2563 เครือข่ายงดเหล้า จ.แม่อ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจ พูดคุยให้ความรู้เรื่องการเลิกเหล้าการงดเหล้าเข้าพรรษา ให้เขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงร่างกาย และการอยู่ร่วมกันในครอบครัวคนเพิ่มมาอีก1คน ชื่อ นายอรุณ พรนำโชค บ้านหลวง ต.แม่เงา อ.ขุนยวม โดย ครูหลิววนิจชญา  กันทะยวง  ได้ลงพื้นที่ชวนคนติดสุรามา แลกเปลี่ยนประสบการณ์พิษร้ายสุรา จนกลับใจบำบัด ลด ละ เลิกคืนสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครอบครัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีปัญหาสุราให้ ลด ละ เลิก โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับครอบครัว การชักจูงและโน้มน้าวผู้มีปัญหาสุราเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละเลิกในครอบครัวและชุมชน นับเป็นการส่งเสริมการสื่อสารภายในครอบครัวเกิดความรักความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ภาพและข่าวโดย รอน ใจกันทา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!