เชียงราย-ประชุมเครือข่ายพื้นที่นำร่อง พชอ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 63-64

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย ร่วมประชุมเครือข่ายในการทำงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้มี ประชุมทิศทางการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พื้นที่นำร่อง พชอ. ปีงบประมาณ 2563-2564 จังหวัดเชียงราย

นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดเชียงรายนำเสนองานพื้นที่นำร่อง พชอ. อำเภอแม่จัน อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สาย โดยได้วางแผนยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้

การขับเคลื่อนประเด็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายการกำหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาการบริโภคสุราและบุหรี่ ในการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอตามโครงสร้าง พชอ.มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการกำหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน อย่างน้อย 1-2 ประเด็น เช่น งานศพปลอดเหล้า-บุหรี่ สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นต้นสิ่งสนับสนุน:  ทีมการสร้างองค์ความรู้และแนวทางดำเนินงาน  พชอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ การขับเคลื่อนผ่านสภาเด็กระดับอำเภอ  การสนับสนุนการสร้างกลุ่มเยาวนรุ่นใหม่ไม่สูบ  ไม่ดื่ม  และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ อย่างน้อย 1 กิจกรรมการสนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นที่ทุกระดับ ( ประถม  มัธยม ) ดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตาม 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 2 แห่ง

สิ่งสนับสนุน : งบประมาณตั้งต้น  10,000 บาท และ กิจกรรมสร้างสรรค์ ฟุตซอล U15

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบำบัด  ช่วยเลิกสูบเลิกดื่มหน่วยบริการสาธารณสุข การคัดกรองพฤติกรรมการดื่มสุราตามแบบประเมิน Assist 7 ข้อ/ ใน Special PP ตามรหัส 1B รพ.สต. คัดกรอง  ส่งต่อ  ติดตามเยี่ยมบ้าน  / รพช. คัดกรอง  บำบัด  ติดตาม  ส่งต่อ (เชื่อมชมรมคนหัวใจเพชร ในการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเลิก) การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ /  ใน Special pp ตามรหัส 1B5 หน่วยบริการทุกระดับดำเนินการบำบัดได้ ชมรมคนหัวใจเพชร การใช้แนวทาง  ชวน  ช่วย  เชียร์  เลิกเหล้าการพัฒนาคนต้นแบบคนหัวใจเพชร สู่การเป็นวิทยากรชุมชน
สิ่งสนับสนุน : การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนต้นแบบ  การดำเนินงานจัดตั้งชมรม “คนหัวใจเพชร” ระดับอำเภอ 1 ชมรม

 • มีการจัดตั้งชมรม“คนหัวใจเพชร” ระดับอำเภอ   โดยมีคณะทำงานและบทบาทหน้าที่ชมรมชัดเจน
 • มีการประชุมคณะทำงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
 • มีการกำหนดแนวทางนโยบายและกิจกรรมของชมรมในการดำเนินการ ชวน ช่วย เชียร์ และสร้างภาคีเครือข่ายคนเลิกเหล้าในระดับอำเภอ เช่น กิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา(ล่ารายชื่อ) กิจกรรมการรวมพลคนหัวใจเพชร(ค้นหาคนใหม่) การประสานตั้งกองทุนดูแลอาชีพสำหรับคนเลิกเหล้าได้ กองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากเหล้า เป็นต้น

ยุทธศาตสร์ที่ 4  การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการ 1 ตำบลนำร่องงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี     งานปอยหลวง สลากภัต ประเพณีลอยกระทง งานศพปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ งานผ้าป่าศิษย์เก่าปลอดเหล้า การกำหนดข้อตกลงของชุมชน  เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่  สุรา
สิ่งสนับสนุน : งบประมาณดำเนินการ 20,000 บาท  ดำเนินการอย่างน้อย 2 กิจกรรม

แนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป

 • การผลิตสื่อ ดำเนินการในภาพรวมจังหวัดเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
 • โครงการอำเภอขยาย พื้นที่อำเภอเวียงชัย พาน แม่จัน ขอส่งภายในสิ้นเดือน  (การแก้ไขปัญหา ต้นน้ำ  กลางน้ำ  ปลายน้ำ) พิจารณากลั่นกรองโครงการปลาย ตุลาคม 63
 • การจัดทำ Clip VDO การดำเนินงานเด่น ของแต่ละพื้นที่
 • การพัฒนานักสื่อสาร (แกนนำคนหัวใจเพชร)   ห้วงเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม 64 กลุ่มเป้าหมาย  อำเภอ 10 คน สถานที่ดำเนินการ
 • การแข่งขันฟุตซอล U15 รับสมัครเดือนธันวาคม 63 แข่งขันตัวแทนจังหวัด  มกราคม 64
 • แผนการจัดกิจกรรมห้วงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม 63 เสนอมา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า