ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

news-02-09-14

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยนางสาวปุณณภา เอมวัฒนา ผู้ประสานงานแผนพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อทดแทนทุนธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน พระครู ดร.สมุห์วิเชียร คุณธมฺโม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าพบ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ 25 ตำบล ต้นแบบปลอดเหล้าและประเด็นอื่นๆ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!