บ้านนาบอน ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ติดตามชวน ช่วย เชียร์งดเหล้าเข้าพรรษา และจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร

วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ บ้านนาบอน  ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประชาคมจังหวัดลำปางนำโดยนายชาญ อุทธิยะ นายกิติ ศรีอาวัชนาการ นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา

ได้ลงพื้นที่ติดตามชมรมคนหัวใจเพชรบ้านนาบอน และทบทวนการทำงานผ่านกระบวนการชวน ช่วยเชียร์ในพื้นที่ รวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป เช่น กลุ่ม หรือชมรมจะมี

การช่วยเหลือกันอย่างไร หรือแม้กระทั้งสวัสดิการชมรมคนเลิกเหล้า  “ โดยปีนี้เราเน้นเรื่องของการใช้ ‘สติ’ ในการสู้วิกฤต เพื่อให้คนไทยตระหนักและตื่นตัวในการหันมาเปลี่ยนวิถีชีวิต

ดูแลสุขภาพ งดเหล้าเอาใจใส่ตัวเองให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้สติในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการจัดการรายได้-รายจ่าย ซึ่งการลดการดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นตัว

ช่วยสำคัญที่ทำให้มีเงินเหลือและเกิดเงินออมมากขึ้นอีกด้วย”

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!