ปฏิทินงานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2557 “ปลอดเหล้าเบียร์”

nanlongboat-002
1.ประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา
วันที่ 6-7 กันยายน 2557
2.งานแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “เรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย โอเพ่น” และ “เรือเล็กแชมป์ชิงแชมป์ 30 ฝีพาย โอเพ่น”
วันที่ 10 กันยายน 2557
3.ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “ชิงถ้วยพระราชทาน”
วันที่ 13-14 กันยายน 2557
4.ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทาน”
วันที่ 20-21 กันยายน 2557
5.ประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
วันที่ 27 กันยายน 2557
6.ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา “ชิงถ้วยพระราชทาน”
วันที่ 7-8ตุลาคม 2557
7.ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
8.ประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
9.ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน
วันที่ 19 ตุลาคม 2557
10.ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทาน”
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!