ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต)

วันนี้ 5 กันยายน 2563 ชวนคิด ชวนคุย เล่าขานตำนานวิจัยบ้านดง จุดเริ่มต้นงานศพปลอดเหล้าทั้งประเทศ วันนี้สถานบันแสนผญ๋า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้ลงพื้นที่ทบทวนงานดี กิจกรรมเด่นบ้านดง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ปี 61 เริ่มก่เกิดชมรมคนหัวใจเพชนในหมู่บ้าน ปีนี้ต้องขยายระดับตำบล แนวทางชมรมคือ ชวน ช่วยเชียร์ สิ่งที่ท้ายกับชมรมวันนี้ เราจะดูแลและช่วยเหลือกันในกลุ่มได้อย่างไร ? การขยายเครือข่ายได้อย่างไร ?โดยเฉพาะการพึ่งพาตนเอง วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มได้เกิดความยั่งยืนต่อไป และจะเดินไปอย่างแผนให้ชัดเจนมากขึ้น

นายชาญ อุทธิยะ ผู้ประสานงานเครือข่ายจังหวัดลำปาง กล่าวว่าของดีที่หมู่บ้านเราเคยทำ และประสบความสำเร็จระดับประเทศมาแล้วคืองานศพปลอดเหล้า ถ้าวันนี้เรามีกลุ่มที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ทบทวนและสานงานต่อคงจะไม่ยาก เราไม่่จำเป็นต้องคิดงานใหม่จุดเริ่มต้นคือพวกเราทั้งหมดที่มานั่งตรงนี้ เช่นการรื้อฟื้นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานบวช กฐิน ผ้าป่า งานสลากภัติ ที่จะเห็นได้ชัดคือ ประหยัดค่าใช้จ่าย งดการทะเลาะและสิ่งสำคัญได้บุญกุศลจริง

นายกิติ ศรีอาวัชรการ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากสถาการณ์ปัจจุบัน โรคโควิด -19 จะซา ลงบ้างแต่การป้องกันระวังก็ยังคงต้องทำต่อไปที่สำคัญที่มาวันนี้คือ การจัดตั้งกลุ่มชมรมคนหัวใจเพชรจากหมู่บ้านขยับขึ้นมาเป็นระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์

  •  เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานให้มากขึ้น
  • เพื่อให้กลุ่มได้เกิดการช่วยเหลือ เกื้อกูลใน โดยเฉพาะการพึ่งพาตนเอง หรือสวัสดิการต่างๆ
  • เพื่อตอบคำถามให้คนอื่นๆ ว่าเลิกเหล้าได้อะไร เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วได้อะไร
  • เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และทรงคุณค่าต่อไป

นายอิ่นแก้ว เรือนปันนา ประธานชมรมคนหัวใจเพชร บอกว่าที่ผ่านมาจะมีคนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเยอะมาก แต่เนื่องจากงบประมาณที่ข้องค้านจำกัดลำพังแต่ชมรมที่กำลังก่อตั้งสร้างตัวจึ้นมาไม่เพียงพอ ต่อไปเราทุกคนจะต้องพึ่งผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็น ร้านค้า แม่กระทั้งผู้ดื่มเองให้กลุ่มคนอื่นๆ เราเองไม่ดื่มอยู่แล้วมาฟังความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

กลยุทธ์ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานต่อไป

  • ชมรมคนหัวใจเพชรจะต้องพึ่งพา และช่วยเหลือกันในกลุ่มในมากขึ้น (การพึ่งพาตนเอง)
  • การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เน้นเรื่องความปลอดภัย
  • การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ปลอดภัยประหยัด
  • ชมรมหรือประชาชนรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
  • การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เช่น อบต.นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง
  • การมีกิจกรรมของชมรม หรือสินค้า แม้กระทั่งการเปิดชมรมคนหัวใจเพชร

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!