ลำปาง-ตำบลทุ่งอั้ว อ.วังเหนือ ขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชรระดับตำบล

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สถาบันแสนผญ๋า ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา และการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดชมชนคนหัวใจเพชรระดับตำบลในตำบลทุ่งอั้วมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และในวันนี้มีตัวแทนหมู่บ้านละ 5 คนที่จะกลไกขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ และในวันนี้ผู้ที่เคยดื่มสุราอย่างหนัก และสามารถเลิกได้มีทั้งหมด 15 คน(คนหัวใจเพชร) ที่จะเป็นแกนนำชวน ช่วยเชียร์ในโอกาสต่อไปทั้งนี้ ได้มีการทบกวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน ตำบลได้ทำมาแล้วได้เกิดผลการตอบรับในทางที่ดี เช่น งานศพปลอดเหล้า ในส่วนงานบุญ ประเพณีต่างๆ ก็เริ่มปลอดเ)ฉพาะพื้นที่ห้าม และข้อกฎหมายกำหนด แต่การดื่มก็มีอยู่บ้าน สำหรับพื้นที่อยากจะขับเคลื่อนงานเหล่านี้ทางสถาบันแสนผญ๋าก็จะมีการสนับสนุนให้ชุมชนขับเคลื่อนการลด ละ เลิกเหล้าในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และการตั้งชมรมคนเลิกเหล้าภายในชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะแกนนำภายในพื้นที่เพื่อให้สามารถทำงานขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!