เชียงราย-อำเภอเวียงชัย อบรมบุคลากรสาธารณสุขเรื่องเหล้า บุหรี่ ฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยติดสุราในชุมชน

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบการบำบัด เหล้า บุหรี่ เพื่อบำบัด ฟื้นฟู และติดตามผู้ป่วยติดสุราในชุมชน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  นี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย คณะกรรมคุณภาพชีวิต (พชอ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ดำเนินการอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบการบำบัด เหล้า บุหรี่ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ข เพื่อค้นหาประเมินปัจจัยเสี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชน มีท่านนายอำเภอเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมเป็น อสม และแกนนำจิตอาสาจำนวน 110 คน หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปดำเนินการขับเคลื่อนได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานคนดีสู่อ้อมกอดชุมชนของอำเภอให้ร่วมกันรับผิดชอบ และให้โอกาสกับคนติดสุรา จึงได้จัดอบรมให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคติดสุรา การคัดกรอง การบำบัดแบบสั้น  การถอนพิษสุรา และการบำบัดฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำการติดตามต่อเนื่องในชุมชน

ทั้งนี้ นายสงัด บุณณภาคโชติ นายอำเภอเวียงชัย  ประธานคณะกรรมการคุณภาพชีวิต พชอ อำเภอเวียงชัยกล่าวว่าการบำบัดฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำการติดตามต่อเนื่องในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ รพช. รพ.สต. อสม. และเครือข่ายในชุมชน และสอนการใช้โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุราเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำโดย เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้ไปสร้างแกนนำในชุมชน โดยเชื่อมโยงประสานกับยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนและสื่อสารสร้างพลังต่อไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!