รับสมัคร เยาวชนทุกเพศ 15-25 ปี ทั่วประเทศไทย ร่วม SPYN CAMP3 THAILAND

SPYN CAMP3 THAILAND

รับสมัคร เยาวชนทุกเพศ 15-25 ปี ทั่วประเทศไทย ร่วม SPYN CAMP3 THAILAND

กำหนดการ

  • วันที่ 9-10 กันยายน 2563 ผ่านโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น Zoom และคัดเลือกไปพบกันที่เชียงใหม่
  • วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม CAMP ที่สวนธรรม บุญถาวร จ.เชียงใหม่

แล้วมาเปลี่ยนแปลงสังคม อย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน รีบสมัครเลย ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
คลิก https://forms.gle/BHHCNdycBJTD7Njg6

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!