เชียงราย-อ.แม่จัน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ร้านสีขาวควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

วันนี้ 7 ส.ค. 63 พระครูประภาสพนารักษ์ รองประธานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รพ.สต.แม่ไร่ และงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ เรื่อง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 / พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอล์ พ.ศ. 2561 สู่การพัฒนา ” ร้านค้าคุณธรรม ” พื้นที่นำร่อง อำเภอแม่จัน จังหวัดชียงราย ได้รับเกียรติ จาก พ่อกำนัน เกษม วงค์สุภา ประธาน คณะทำงาน พชอ.แม่จัน ประเด็น การควมคุม สุรา ยาสูบ เป็นประธานการประชุม โดยอำเภอแม่จัน ปี 2563 นำร่อง 2 ตำบล คือ ตำบลแม่ไร่ และตำบลศรีค้ำ มี ร้านค้ามาร่วมประชุม จำนวน 20 ร้านค้า

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!