จ.เชียงราย-อ.เวียงชัย จัดอบรมสิริเวียงชัยสุขใจ เลิกเหล้าปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งานจิตเวชและยาเสพติดรพ.สมเด็จพระญาณสังวรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสิริเวียงชัยจัดทำโครงการสิริเวียงชัยสุขใจเลิกเหล้าปลอดภัยและยั่งยืน และมีกระบวนกรผู้มากความสามารถ ทีมแกนนำคนหัวใจเพชร  เราจะก้าวไปด้วยกัน ครอบครัวสีเขียว ทั้นนี้เพื่อให้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน จึงมีลักษณะเป็นเพื่อน เป็นมิตร จริงใจต่อกัน เน้นการพูดคุยด้านภาษาที่เข้าใจกันในความรู้สึก การทำงานของกลุ่ม เกิดจากปฏิสัมพันธ์และความไว้วางใจ โดยทั่วไปกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีชมรมคนหัวใจเพชรเวียงชัย  โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ เครือข่ายพระสงฆ์ และหน่วยบริการสุขภาพโดยเริ่มเป็นสื่อกลางที่จะประสานงานจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนให้เกิดขึ้น ในระยะเริ่มต้นจะประคับประคองให้กลุ่มมีศักยภาพ องค์กรเครือข่ายจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยกันสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ  เป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!