จ.น่าน-เมืองน่านเปิดเวทีสาธารณะเตรียมประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าแบบ New Normal

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09:00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน จัดเวทีสาธารณะประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปลอดเหล้า-เบียร์ ) ประจำปี 2563 ในวิธีการและการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อรักษาและสืบทอดประเพณีแข่งเรือของชาวเมืองน่านที่มีแต่โบราณกาล อันมีเอกลักษณ์ของเรือที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนใคร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านปีนี้ กำหนดสนามแข่งขัน จำนวน 9 สนาม โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2563

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!