จ.น่าน ขับเคลื่อนเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ อำเภอสร้างสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) ลงพื้นที่เวทีสาธารณะ ขับเคลื่อนเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ อำเภอสร้างสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงของ จ.น่าน

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อำเภอสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปัว เชียงกลาง สองแคว และอำเภอเมืองน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว เพื่อสนับสนุนกลไกการทำงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.), คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) และนายอำเภอนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเลิกเหล้า และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำหรับพื้นทึ่การทำงานยุทธศาสตร์อำเภอสร้างสุขภาวะลดปัจจัยจังหวัดน่าน ประกอบด้วยอำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว อำเภอเชียงกลางและอำเภอสองแคว

ข่าว: ศุภกฤต คงเปี่ยม

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!