สคล.เหนือตอนบน พบนายอำเภอเมืองลำพูน หารือ “ยุทธศาสตร์อำเภอสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เข้าพบนายอำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน
หารือแนวทางการดำเนินงานแบบ New Normal
ภายใต้ “ยุทธศาสตร์อำเภอสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ พร้อมด้วย นายกำพล หมอกมุงเมือง ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูนและคณะทำงาน เข้าพบนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เพื่อให้กำลังใจและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะประจำปี 2563

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ เคยได้รับรางวัลนายอำเภอนักรณรงค์และพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจตลอดการผลักดันให้คนในชุมชนมีความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาวะของตนเองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ข่าว: นางสาวกาญจนา ฟองตา
ศคล.ภาคเหนือตอนบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!