แม่ฮ่องสอน-อบต.แม่นาเติง อำเภอปาย จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายรอน ใจกันกัน ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายภาคี โรงพยาบาลปาย ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์จำรถเราเข้าพรรษาให้กับงานราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงให้เข้าร่วมองค์การงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ต้อง ภายใต้แนวคิด”งดเหล้าเข้าพรรษาปี 63 ชวนคนไทยใช้ “สติสู้วิกฤต เปลี่ยนวิกฤต เสี่ยง เป็น สร้างเสริม สุขภาพ เน้นเสริมพลังชุมชนด้วยกระบวนการ 3 ช. ชวน ช่วย เชียร์ ภายใต้แนวคิด “มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต” ทั้งนี้เพื่อให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักและตื่นตัวในการหันมาเปลี่ยนวิถีชีวิต ดูแลสุขภาพ งดเหล้า เอาใจใส่ตัวเองให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้สติในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการจัดการรายได้-รายจ่าย ซึ่งการลดการดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้มีเงินเหลือและเกิดเงินออมมากขึ้นอีก

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!