ตำบลถืมตอง และแกนนำขับเคลื่อน ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายเอนก สิทธิ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่บ้านดอนถืมตอง หมู่ทึ่ 6 ร่วมกับ รพ.สต .ถืมตอง พร้อมด้วย อสม ตำบลถืมตอง แกนนำขับเคลื่อน งดเหล้าเข้าพรรษา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลื่ยน งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในช่วงเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการตั้งใจทำความดี ลด ละ เลิกอบายมุข อย่างเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มจากลดปริมาณการดื่มให้น้อยลง งดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนในทุกปี หรืองดต่อได้ตลอดชีวิต

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!